Einduitslagen GKVI 2018 

180325 CollageGKVI 700

Lees meer...

Schutterijen bezinnen zich

Symposium over 'naoberen in de praktijk' op Gelders Landjuweel


Schutterijen bezinnen zich

170524 DG Landjuweel 700 Bas Loeters (links) en Jos Roemaat. ,,Schutterijen zijn wel meer dan feesten.''
FOTO JAN VAN DEN BRINK

Wat kunnen we doen voor de samenleving?
Schutters verdiepen zich in het naoberen en blazen oude rol nieuw leven in.

Miriam Szalata


Didam

Hoe kunnen de schutterijen hun oude, oorspronkelijke taak van zorgen voor de samenleving weer een nieuwe invulling geven? Dat is de centrale vraag op een symposium dat tijdens het grote schuttersevenement het Gelders Landjuweel in Oud-Dijk wordt wordt opgeworpen.

Onder de titel 'Naoberen in de praktijk' hoopt de organiserende vereniging st. Isidorus wat los te maken bij collega-verenigingen uit onder meer Gelderland, Brabant en Limburg.

In de aanloop naar het evenement, dachten de leden van Oud-Dijkse schutterij na over wat ze precies in het weekend van 23 tot en met 25 juni willen neerzetten. Het Landjuweel wordt een keer per vijf jaar gehouden, telkens weer op een andere plek. Dat het nu in Oud-Dijk wordt gehouden, zien de schutters als een uitgelezen kans om iets nieuws neer te zetten.

,,We dachten na over de vraag waarom de schutterij is opgericht'', vertelt Jos Roemaat van St. Isidorus. ,,Het gaat bij de schutterij om trouw, dienstbaarheid en broederschap. Dat klinkt zwaar maar uit zich in kleine dingen. Mensen geven daar tegenwoordig uiting aan door activiteiten op te pakken, zoals het oprichten van energie- en zorgcorporaties. Oorspronkelijk was de opdracht van de schutterij naast verdediging ook zorgen voor elkaar. Maar ze hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een sociaal-cultureel fenomeen, waarbij het accent minder op de oorspronkelijke doelstelling ligt.''

170524 DG Landjuweel T350

,,Trouw en broederschap zijn emoties'', zegt Bas Loeters. ,,Die onderhouden we met feesten. Dienstbaarheid is echter buiten het gezichtsveld geraakt. Maar schutterijen zijn wel meer dan feesten. Ze zijn belangrijk voor de sociale cohesie."

Wat is in deze tijd de uiting van de drie waarden, vroeg Roemaat zich af. ,,Dat is naoberschap. We willen naoberschap en schutterij met elkaar verbinden.'' Hoe ze dat doen? ,,Door ideeën uit te wisselen. Door te laten zien wat we zelf doen.''

Het naoberen beperkt zich op het Landjuweel niet tot het symposium op vrijdagmiddag. De schutters betrekken ook de scholen bij het evenement. Zo is er een scholenproject gestart en wordt vrijdag een jeugdlandjuweel gehouden. Op de zaterdag is er de grote naobermiddag voor de bevolking met demonstraties en spectaculaire activiteiten. Op zondag treden zo'n 50 schutterijen en gildes aan, een spektakel voor toeschouwers.

Commissaris van de Koning en beschermheer van de Gelderse schuttersfederatie, Clemens Cornielje trapt het symposium af.

De Gelderlander, editie Liemers d.d. 24-05-2017

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus