‘Kom op schutters en gilden, doe waar je voor bent opgericht!’ 

200428 DLG Coronahulp3 700 Koningsschieten in Heumen.  © Paul Rapp

Schutterijen en gilden in Gelderland moeten niet stil achterover zitten in coronatijden, maar in actie komen voor de inwoners van hun eigen dorpen en buurtschappen. Voorzitter Wim Sanders van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus windt er geen doekjes om. ,,Hiervoor zijn we de afgelopen eeuwen opgericht: om hulp te bieden aan inwoners in nood.”

Lees meer...

Orde van de heilige St. Sebastianus 2017

Orde van de heilige St. Sebastianus 2017

171130 GSF Beweegtuin 1 700

Opnieuw mochten we dit jaar met elkaar een prachtige Gelderse Schuttersdag beleven, en opnieuw in Varsselder-Velthunten.
Zoals u weet organiseren wij ook jaarlijks rondom de Gelderse Schuttersdag een goed doel wat we willen ondersteunen vanuit de Orde van de heilige St. Sebastianus. Een schuttersorde die zijn oorsprong vindt in de Europese Schuttersgemeenschap maar waarvan wij hebben gevonden dat e.e.a. dan ook in de regio’s en in de dorpen van Europa terug moet kunnen worden gezien.

171130 GSF Beweegtuin 2 700

Welnu,… Ook dit jaar willen we een blijk van waardering overbrengen aan de organiserende vereniging van dit jaar, het Onze Lieve Vrouwengilde uit Varsselder-Veldhunten en hun verenging dorpsbelangen.
We hopen van harte dat het geld besteedt kan worden aan de beweegtuin voor jong en oud.
Wij wensen jullie heel veel succes, saamhorigheid en plezier toe in de toekomst en hopen dat de schutters van het Onze Lieve Vrouwengilde uit jullie mooie dorp daar nog lang een bijdrage aan kunnen blijven leveren….

171130 GSF Beweegtuin 3 700

De vertegenwoordigers dhr. Wim Klompenhouwer en mevr. Sandra ten Have ontvangen de cheque van Brenda Smit en Wim Sanders leden van de Orde.

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus