Sacramentsprocessie Lobith, een 243 jaar oude traditie

180427 HGN Sacramentsprocessie 700

LOBITH - Op zondag 13 mei trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie weer door de straten van Lobith. In 1775 werd deze processie voor het eerst gehouden. Dat betekent, dat de processie dit jaar voor de 243e keer door het dorp trekt. Deze traditie vormt een wezenlijk onderdeel van de kermis- en schuttersfeesten. De schuttersgilden zijn een niet weg te denken onderdeel van deze plechtige stoet.

Lees meer...

De allerbeste Vendelier.

De allerbeste Vendelier.

AllerBesteVendelier 700

Eén van de mooie taken van een vicaris is dat hij, als vertegenwoordiger van de bisschop, een pastoor in zijn nieuwe parochie mag installeren. Dat is altijd een groot feest waarbij vele vrijwilligers betrokken zijn. In Gelderland horen daar dikwijls ook de schutterijen bij. Menig installatieplechtigheid wordt besloten met een mooie vendelhulde voor de nieuwe pastoor. Een passend moment om de betrokkenheid van schutterijen en gilden bij de parochie (én andersom!) tot uitdrukking te laten komen.

Enkele jaren geleden mocht ik het meemaken dat vendeliers van de verschillende schutterijen in één dorp zo’n vendelhulde brachten aan hun nieuwe pastoor. Dat was op zich al bijzonder maar wat ik nog het mooiste vond: tussen al die duidelijk ervaren kerels stond één heel klein vendeliertje. Ik schat dat hij zo’n jaar op 10 was en wat deed dat mannetje zijn best! Na afloop sprak de pastoor een dankwoord voor alle hartelijke begroetingen en de mooie hulde die door de schutterijen was gebracht. “Maar” – zo zei de pastoor en hij legde zijn hand op de schouder van het kleine vendeliertje – “jij deed het het allerbeste!” Spontaan en hartelijk applaus klonk op uit de menigte van omstanders. Iedereen had ervan genoten, in het bijzonder van die kleine man.

Jeugd Vendeliers GKVI 2015 from Ab Reuling on Vimeo.

Op dat moment wist ik zeker dat die parochie een goede pastoor had gekregen: iemand die ziet hoe belangrijk het is om tradities door te geven aan onze jeugd. Niet zomaar omdat het een traditie is, maar omdat het ons helpt vorm te geven aan een goede toekomst. Schutterijen en gilden dragen diep christelijke waarden in hun vanen, ook al staan we daar niet altijd bij stil. Het is belangrijk om ze samen hoog te houden en door te geven aan nieuwe generaties. Gelukkig dat veel verenigingen binnen de Gelderse Schuttersfederatie daar werk van maken en zich nadrukkelijk inzetten voor de jeugd.

Als bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Arnhem – grofweg het Gelderse deel van het aartsbisdom Utrecht – én als bisschoppelijk vicaris voor Jeugd/Jongeren en Catechese hecht ik veel waarde aan een goede band tussen kerk en schutterij of gilde. In de woelige tijden die we als samenleving en kerk moeten doormaken is het niet altijd eenvoudig om die band te bewaren in de vertrouwde vormen. Maar het is de moeite waard om samen te blijven werken en uiting te geven aan wat ons bind: broederschap, dienstbaarheid en trouw. Buiten de context van de bijbel en ons christelijk geloof verschralen deze dierbare woorden helaas maar al te snel!

Vicaris Hans Pauw

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus