Sacramentsprocessie Lobith, een 243 jaar oude traditie

180427 HGN Sacramentsprocessie 700

LOBITH - Op zondag 13 mei trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie weer door de straten van Lobith. In 1775 werd deze processie voor het eerst gehouden. Dat betekent, dat de processie dit jaar voor de 243e keer door het dorp trekt. Deze traditie vormt een wezenlijk onderdeel van de kermis- en schuttersfeesten. De schuttersgilden zijn een niet weg te denken onderdeel van deze plechtige stoet.

Lees meer...

Macht van het getal bepaalde lot van de kerk

170517 DG LotVanKerk K 350

 KERKEN open of dicht? 

Macht van het getal bepaalde lot van de kerk

170517 DG LotVanKerk 1 700 Loil onthaalt de nieuwe pastoor Doodkorte in 1956. FOTO OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING DIDAM 

In grotere kernen als Didam heeft een parochie meer toekomst.

Dat verklaart waarom de kerk er openblijft en Loil en Nieuw-Dijk de kerken inleveren.

Rene Boekhorst


Didam/'s-Heerenberg

Bij het sluiten van zes van zijn elf kerken heeft de parochie Heilige Gabriël de historie van de katholieke geloofsgemeenschappen en het aantal gelovigen het zwaarst laten meewegen. Hierdoor raken het kleinere Loil, Nieuw-Dijk, Kilder, Braamt, Stokkum en Nieuw-Wehl hun godshuis over twee jaar kwijt. Dit meldt diaken Theo Reuling.

De langere geschiedenis van de gemeenschappen in Didam, 's-Heerenberg, Beek, Zeddam en Wehl won het van de nog jonge historie van de kleinere zes. ,,Maar het aantal kerkgangers speelde ook een belangrijke rol'', zegt Reuling. ,,Het is logistiek een stuk lastiger om de 150 Didamse kerkgangers naar Nieuw-Dijk te laten gaan dan de 80 gelovigen van Nieuw-Dijk naar Didam.''

170517 DG LotVanKerk 2 700 Bruidjes in 1961 in Nieuw-Dijk . FOTO OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING DIDAM

De Gabriëlparochie bekeek het aantal kerkgangers niet in percentueel, maar in absoluut opzicht. Mede daardoor wist het 1.300 zielen tellende Stokkum zich bij voorbaat kansloos tegen het meer dan tien keer zo grote Didam, dat 13.640 inwoners heeft. ,,Toch is voor deze methode gekozen, omdat de historische, oudere plekken het grootste toekomstperspectief hebben'', aldus Reuling. ,,Ook als de gemiddelde gelovige in kleinere gemeenschappen meer betrokken is bij zijn kerk, winnen de absolute aantallen het toch.''

De kerken van Beek, Didam, 's-Heerenberg, Wehl en Zeddam zijn rijksmonument. Vijf van de te sluiten zes godshuizen zijn gemeentemonument; alleen de Braamtse kerk heeft geen monumentale status.

170517 DG LotVanKerk 3 700 Sacramentsprocessie in Loil in 1953. FOTO OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING DIDAM 

Het parochiebestuur en het pastoraal team keken bij de afweging 'sluiten of openhouden' niet naar de verhoudingsgewijs duurder in onderhoud zijnde rijksmonumenten, maar dus vooral naar de omvang van de geloofsgemeenschappen. Didam heeft 7.057 gelovige katholieken, 's-Heerenberg 4.836, Wehl 4.219, Beek 2.000 en Zeddam 1.732. Dit zijn er beduidend meer dan de dorpen Nieuw-Dijk (1.465), Loil (1.422), Kilder (1.343), Stokkum (959), Nieuw-Wehl (929) en Braamt (807).

170517 DG LotVanKerk T 350

Wat er ook met de af te stoten zes gebouwen gebeurt - verkoop of sloop -, de kerkhoven die eromheen liggen worden niet geruimd. Reuling: ,,Begraven blijft dus gewoon kunnen. Een kerkdienst ter plekke is dan echter onmogelijk.''

De Gelderlander, editie Liemers d.d. 17-05-2017


 

Sluiting komt niet onverwacht

Carine ten Cate


Loill/Nieuw-Dijk

Een verrassing was het niet. Dat Loil en Nieuw-Dijk hun kerken kwijtraken, hing immers al wel in de lucht.

,,Het werd een jaar geleden al aangekondigd dat dit eraan zou kunnen komen'', weet Frank Gies uit Loil. De kerk OLV Onbevlekt Ontvangen in Loil en de Sint Antoniuskerk in Nieuw-Dijk worden net als vier andere kerken van de H. Gabriëlparochie voor Montferland en Wehl het aankomende jaar aan de eredienst onttrokken. Binnen twee jaar gaan de deuren van deze zes kerken dicht.

Toos Buiting uit Loil zegt: ,,Als je weet dat er moet worden bezuinigd, dan kijk je er niet van op dat onze kerk dichtgaat.''

,,Toen pastor Ben Aarsen in de Antoniuskerk bekend maakte dat hij op zoek ging naar andere woonruimte, wist ik dat het niet meer goed zou komen'', zegt Bets Krosse. ,,Ik vind het als echte Diekse heel jammer en er zijn wel meer ouderen die er moeite mee hebben. Al mijn katholieke feesten heb ik in deze kerk gevierd. Ik ben er getrouwd en onze zoon ook. Mijn man Jan is vanuit de Antoniuskerk begraven. Als ze me nodig hebben, help ik altijd mee, bijvoorbeeld met de collectie voor de Vastenactie.''

Een ingewijde uit Nieuw-Dijk bevestigt dat dat inwoners het verdwijnen van hun kerk betreuren. ,,Aan de andere kant is de hoofdkerk altijd in Didam geweest, op een paar kilometer afstand. De mensen weten ook wel dat het aan hen zelf ligt: zij komen immers niet meer in de kerk.''

De Gelderlander, editie Liemers d.d. 17-05-2017

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus