Sacramentsprocessie Lobith, een 243 jaar oude traditie

180427 HGN Sacramentsprocessie 700

LOBITH - Op zondag 13 mei trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie weer door de straten van Lobith. In 1775 werd deze processie voor het eerst gehouden. Dat betekent, dat de processie dit jaar voor de 243e keer door het dorp trekt. Deze traditie vormt een wezenlijk onderdeel van de kermis- en schuttersfeesten. De schuttersgilden zijn een niet weg te denken onderdeel van deze plechtige stoet.

Lees meer...

166e Angerse Umdracht op zondag 25 juni “verbonden blijven”

166e Angerse Umdracht op zondag 25 juni “verbonden blijven”

170617 HGN AngerseUmdracht 700

 Zondag 25 juni wordt in de tuin en op de kerkhoven van de St.-Bavoparochie de jaarlijkse Angerse Umdracht gehouden. Het thema van de Umdracht is: “verbonden blijven”.

De Angerse Umdracht heeft uit historisch perspectief iets unieks. Het is namelijk een processie die zich niet of nauwelijks op de openbare weg begeeft: ze bestaat uit een ‘rondje om de kerk’. Dat is een historisch overblijfsel, dat ons terugvoert naar de katholieke emancipatiestrijd uit de negentiende en twintigste eeuw.

De Umdracht op zondag 25 juni

Om 10.00 uur begint de Eucharistieviering in de St.-Bavokerk. Het thema van de dienst is ‘verbonden blijven’ , de voorgangers zijn pastor Peters en pastor van Cuijk. De dienst wordt door het gemengd koor van de Levensbron en Zang en Vreugde ondersteund. Voor de kinderen is er een kindernevendienst. Om 11.00 uur wordt de processie opgesteld, waaraan ook de Bevers van de scoutinggroep St. Augustinus zullen deelnemen. De Umdracht trekt via het oude en nieuwe kerkhof en de Mariakapel weer naar de kerk. Ondertussen worden de aanwezigen bij drie rustaltaren en de Gedenkzuilen met de monstrans gezegend. Tijdens de tocht wordt gebeden, gezongen en muziek gespeeld door Harmonie St.-Ceacilea. Bij terugkomst in de Bavokerk (rond 11.45) volgt een laatste zegening. Traditioneel wordt de Umdracht afgesloten met een vendelhulde aan de pastores door het schuttersgilde Sint Bavo.

Tijdens de vendelhulde is er voor iedereen koffie/thee/limonade.

Uitnodiging voor de Angerse Umdracht

De vrijwilligers van de Angerse Umdracht nodigen alle gelovigen van de parochie de Levensbron met hun familieleden en bekenden uit, om mee te lopen. Laten we als parochie ‘verbonden blijven’.

De Nieuwe Krant .NL d.d. 25-06-2017

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus