Sacramentsprocessie Lobith, een 243 jaar oude traditie

180427 HGN Sacramentsprocessie 700

LOBITH - Op zondag 13 mei trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie weer door de straten van Lobith. In 1775 werd deze processie voor het eerst gehouden. Dat betekent, dat de processie dit jaar voor de 243e keer door het dorp trekt. Deze traditie vormt een wezenlijk onderdeel van de kermis- en schuttersfeesten. De schuttersgilden zijn een niet weg te denken onderdeel van deze plechtige stoet.

Lees meer...

Tradities in de gemeente Duiven: De processie

Tradities in de gemeente Duiven: De processie

170804 DNL ProcessieGemDuiven 1 700

DUIVEN/GROESSEN/LOO - In de maand augustus besteden we op Duuve.nl aandacht aan de kermis en de bijbehorende processie.

170804 DNL ProcessieGemDuiven 2 700

Met zowel het schuttersfeest in Loo als in Duiven in aantocht, proberen we een uitleg te geven omtrent deze tradities.

170804 DNL ProcessieGemDuiven 3 700

Processie

Het woord processie is afgeleid van het Latijnse processio, dat is een feestelijke omgang of optocht. Men herkent erin het Latijnse woord "procedere", dat voortschrijden of voortgang betekent. Veelvuldig werd (en wordt) ook wel het woord "omgang" en bijvoorbeeld in de Liemers "omdracht" gebruikt; een omgang staat ook symbool voor de levensgang van mens.

170804 DNL ProcessieGemDuiven 4 700

Processies en bedevaarten hebben met elkaar te maken. Meestal komen bedevaartgangers samen in een plaats waar eens bijvoorbeeld een sacramentswonder heeft plaatsgevonden, of een miraculeus beeld wordt vereerd. De bedevaartgangers formeren een stoet en trekken dan in processie naar de kerk of kapel voor een verering. In de bekende Mariabedevaartplaats Kevelaar kan men dat bijna dagelijks nog zien.

Processies gemeente Duiven:

Groessen                                          Eerste zondag na Pinksteren

Loo                                                   Eerste zondag na de 15e augustus

Duiven                                             Laatste zondag in augustus

Duuve.nl d.d. 04-08-2017

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus