Kringdag de Achterhoek – AFGELAST i.v.m. "COVID-19"

200503 AfgelastKDdA 700

Lees meer...

Peter Elferink erelid St. Switbertus

Peter Elferink erelid St. Switbertus

170828 Elna ErelidStSwitbertus 700Peter en Marga Elferink. Foto: PR

LICHTENVOORDE - Tijdens de goed bezochte jaarlijkse ledenvergadering van Schuttersgilde Sint Switbertus op zondag 27 augustus werd Peter Elferink samen met zijn vrouw Marga, in het bijzijn van zijn kinderen benoemd tot erelid.

Na de afhandeling van een aantal vaste agendapunten was er een korte pauze. De voorzitter leek de vergadering weer te willen voortzetten Vincent Rensing en Carmen Kroezen, hoornblazen binnen kwamen lopen, gevolgd door de zonen van Peter met hun partners. Voorzitter Bennie Heutinck verzocht Peter en zijn vrouw Marga plaats te nemen voor in de zaal om hen toe te kunnen spreken. Peter is op zijn 13e in 1967 lid geworden was daarom ook al één van de jubilarissen die tijdens de Patroonsdag gehuldigd werden. Voor een benoeming tot erelid is echter meer nodig dan een bepaald aantal jaren lid van de vereniging zijn. Ereleden hebben naast hun lidmaatschap bijzondere bijdragen aan de groei en bloei van de vereniging geleverd.

Met een aantal attributen die te maken hadden met de functies en werkzaamheden die Peter in de afgelopen 50 jaar vervuld en uitgevoerd heeft, maakte voorzitter duidelijk hoe groot de inzet en de verdienste van het nieuwe erelid waren en nog steeds zijn. In de bij de benoeming horende oorkonde werd het als volgt verwoord: "Bestuur en leden geven hiermee uiting aan de waardering voor de zeer grote bijdrage die je hebt geleverd en nog steeds levert aan de opbouw van onze vereniging. Heel veel dank voor je werk aan 'De Swite', je inzet bij activiteiten en het vervullen van allerlei functies binnen de Kopgroep, het Hoofdbestuur, de Boogsport en de Oud Koningengroep. Dank ook aan je vrouw, Marga, voor haar steun bij dit alles aan jou én de vereniging." Peter kreeg de het onderscheidingsteken opgespeld door zijn vrouw Marga en voor haar was er een boeket bloemen om nog eens extra te benadrukken dat de vereniging ook haar steun zeer waardeert. De vergadering liet met een luid applaus blijken dat ze het van harte eens was met deze onderscheiding voor een van de trouwste leden van de vereniging.
Hierna werd de vergadering voorgezet. Belangrijk onderdeel was een positieve gedachten wisseling over de vervanging van de huidige uniformen en de mogelijkheden om de daarvoor nodige extra gelden bij elkaar te brengen.

Tot slot kwam natuurlijk de Kermis ter sprake. De kopgroep die als eerste muziekkorps het corso op zondag opent en alle zaken die geregeld zijn of nog moeten worden met betrekking tot het vogelschieten. Voorzitter Herman ter Haar van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde gaf, net als voorgaande jaren, een kort overzicht van de actuele ontwikkelingen aangaande het corso van Lichtenvoorde en trakteerde de aanwezigen op een drankje namens het bestuur van de SBL.
Voorzitter Bennie Heutinck bedankte Herman ter Haar voor zijn bijdrage, die nog eens de goede samenwerking van de beide verenigingen onderstreept en sloot rond 14.00 uur de vergadering.

www.st-switbertus.nl

Elna d.d. 28-08-2017

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus