ONDERONS

180524 DG KleintjeKermis 700

Lees meer...

'De kermis in Spijk moet zeker blijven'

'De kermis in Spijk moet zeker blijven'

170811 DG KermisSpijk 700 De voorbereidingen op de kermis zijn in volle gang. FOTO THEO KOCK

Schutterij Eendracht Maakt Macht in Spijk stuurloos? Ondenkbaar. Een compleet nieuw bestuur organiseert nu het jaarlijkse hoogtepunt.

Erik Hagelstein


Spijk

Bertus Roelofsen stak onmiddellijk zijn hand op, toen het voltallige bestuur van schutterij Eendracht Maakt Macht (EMM) in Spijk afgelopen januari aftrad. Hij wilde, net als Frans Sluijs, wel zitting nemen in het nieuwe bestuur van de pakweg honderd leden tellende vereniging.

,,Ik ben 28 jaar commandant van de schutterij geweest. Dat kan niet meer, sinds ik een rollator nodig heb'', vertelt Roelofsen. ,,Met mijn vrouw had ik afgesproken dat ik een nieuwe functie zou zoeken. Een vereniging die volgend jaar 120 jaar bestaat laat je toch niet in de steek?''

Komend weekeinde is het zover: de kermis in Spijk wordt weer gevierd met een nieuw bestuur, onder leiding van voorzitter Bram Wensink. ,,Wij weten niet precies waarom onze voorgangers vertrokken. Een aantal voelde zich persoonlijk aangevallen, de rest steunde hen. We hebben een keurige overdracht gehad, maar over de reden van opstappen hebben we het niet meer gehad. Wat voor ons telt is dat het feest door moet gaan.''

Volgens de preses en secretaris Ilona Schopman is het een flinke klus, de organisatie van het enige jaarlijkse evenement dat Spijk rijk is. ,,We hebben contact opgenomen met alle verenigingen in de regio waarmee we samenwerken. Je moet een tent huren, de drank regelen, contracten afsluiten met de kermisattracties. Dat laatste is niet zo'n toer, we hebben er maar vijf. Dat is genoeg voor ons dorp met 700 inwoners. Een reuzenrad valt hier uit de toon.''

Uiteraard hadden Wensink en zijn medebestuurders vanaf de zijlijn wel meegekeken. Bovendien hebben ze de steun van het officierenkorps en van vrijwilligers van de schutterij. ,,We hebben best veel vergaderd, want de tijdsdruk was hoog. Ik kan zeggen dat er een klik is ontstaan in de nieuwe club.''

Een van de eerste wapenfeiten van het bestuur is de oprichting van de Vrienden van EMM. Iedereen kan voor 25 euro per jaar lid worden, waarop de naam van de begunstiger op een bord in de feesttent komt te staan. ,,De vrienden hebben een eigen bestuur, dat het geld besteedt aan zaken die de kermis ten goede komen. Daardoor krijgen wij wat meer armslag en draagvlak.''

Spijk heeft, afgezien van dorpshuis De Spieker, geen enkele voorziening meer. De kroeg is al drie jaar dicht, een winkel is er al vijftien jaar niet meer. Vandaar dat de jaarlijkse kermis zo belangrijk is voor het dorp. ,,Vroeger was dit feest voor de arbeiders die keihard moesten werken in de steenfabrieken hét hoogtepunt van het jaar'', vertelt voorzitter Wensink. ,,Tegenwoordig gaan we allemaal met vakantie en is er elk weekeinde wel een evenement. Toen werd er gespaard voor de jaarlijkse kermis. Deze traditie moet in stand blijven. Dat is onze belangrijkste drijfveer.''

170811 DG KermisSpijk T 350

De kermis in Spijk begint vanavond met het bierproeven in de tent. Zaterdag om 14.30 uur brandt het feest echt los, met het aantreden van de schutters in de tent, de daaropvolgende Heilige Mis en de vendelhulde voor de pastoor. Om 17.00 uur: koningsschieten.

Zondagochtend 11.45 uur: schutters verzamelen zich voor de rondgang door Spijk. Om 19.00 uur wordt het nieuwe koningspaar opgehaald. Aansluitend feest in de tent.

Maandag: prijsschieten. Om 19.00 uur wordt het koningspaar opgehaald en begint het feest.

De Gelderlander, editie Liemers d.d. 11-08-2017

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus