ONDERONS

180524 DG KleintjeKermis 700

Lees meer...

Belasting Rijnwaarden stijgt: geld vloeit terug

Ozb gaat met 40 procent omhoog


Belasting Rijnwaarden stijgt: geld vloeit terug

180220 DG BelastingRijnwaarden 700 © Thinkstock

Bedrijven en verenigingen uit de voormalige gemeente Rijnwaarden krijgen te maken met een forse stijging van de onroerendzaakbelasting. Die gaat met 40 procent omhoog. De stijging is het gevolg van het verplichte gelijktrekken van de onroerendzaakbelasting in de beide voormalige gemeenten.

Miriam Szalata


Zevenaar

Verenigingen met eigen clubgebouwen vrezen nu voor grote financiële gevolgen. Het schuttersgilde Claudius Civilus uit Pannerden heeft daarom de andere schuttersverenigingen uit Rijnwaarden bij elkaar geroepen. ,,We willen graag eerst uitleg voor we de barricaden opgaan. Wij zijn bang dat dit ons veel geld gaat kosten'', zegt president Albert Janssen. ,,Het gaat zeker om fikse bedragen'', zegt meubelmaker en horecaondernemer Ben Lamers uit Tolkamer. ,,We hopen maar dat dit zich op andere fronten uitbetaald, dat we op andere manieren voordeel halen uit de fusie met Zevenaar.''

Om de pijn te verzachten willen burgemeester en wethouders van Zevenaar, waar Rijnwaarden sinds 1 januari deel van uitmaakt, de komende vier jaar de extra opbrengst van de ozb, 246.000 euro per jaar, laten terugvloeien naar de economie en het verenigingsleven in Rijnwaarden.

,,Als je de stijging van 40 procent in bedragen bekijkt, dan betekent het dat voor een pand van 250.000 euro de ozb met 400 euro per jaar toeneemt'', rekent wethouder Nanne van Dellen uit. ,,Er zijn veel kleinere ondernemers in het voormalige Rijnwaarden en voor de meesten gelden dit soort bedragen.''

De gemeente Zevenaar keek aanvankelijk of er compensatie mogelijk was door verlaging van andere gemeentelijke heffingen. Van Dellen: ,,Want die lagen in Rijnwaarden hoger dan in Zevenaar, maar die aanpassing mag wettelijk pas per 1 januari 2019.''

Slechte boodschap
Het college weet: de ozb-verhoging raakt met name de kleine zelfstandige. ,,We weten dat dit een slechte boodschap is. Daarom zijn we met de ondernemersorganisatie MKB Zevenaar en Lindus in overleg gegaan. We hebben ze uitgelegd dat we er niet zo veel aan kunnen doen'', zegt Van Dellen.

180220 DG BelastingRijnwaarden T 350

Was het niet mogelijk geweest om de Zevenaarse tarieven door verlaging gelijk te trekken met de Rijnwaardense? ,,Dan had dit ons 9 ton aan opbrengsten gekost. Dat is onacceptabel'', stelt Van Dellen. Met de ondernemersverenigingen is besproken hoe de verhoging door te voeren. Dat kon in één keer of vier jaar lang in jaarlijkse stappen.

Van Dellen: ,,Onze voorkeur was om de pijn dan maar in een keer te laten komen en dat het geld wordt geïnvesteerd in de economie. Door met slimme projecten te komen, zoals het opknappen van een bedrijventerrein, kan dat geldbedrag zelfs groeien door provinciale subsidie. Het resultaat van het overleg is dat de ondernemers ons voorstel hebben overgenomen en dit met hun achterban gaan bespreken. Een deel van het bedrag van wat naar Rijnwaarden terugvloeit, gaat naar het verenigingsleven. Maar daarmee moeten we nog mee om de tafel.''

De Gelderlander, editie Liemers d.d. 20-02-2018

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus