ONDERONS

180524 DG KleintjeKermis 700

Lees meer...

Half miljoen voor cultuur en erfgoed

Half miljoen voor cultuur en erfgoed

180329 ZP HalfMiljoen 700Liemerse cultuur en erfgoed, zoals schutterstradities, krijgen tot en met eind 2020 een fi nanciële injectie van een half miljoen euro. (foto: Ab Reuling)

van de redactie

Financiële injectie voor de Liemers

Zevenaar, Duiven en Westervoort en de provincie Gelderland investeren met het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers € 480.000,00 in kunst, cultuur en erfgoed. Inwoners, verenigingen en organisaties voeren samen de activiteiten en projecten uit. Dit stimuleert cultuur en erfgoed en draagt bij aan een sterke, trotse en leefbare regio.

LIEMERS - Het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers loopt tot en met eind 2020 en bestaat uit zes projecten en een jaarlijks stimuleringsbudget. Elk project is uit een samenwerking tussen lokale organisaties en verenigingen uit de sectoren cultuur, erfgoed, onderwijs of sociaal domein. De projecten zijn dankzij de input van inwoners en organisaties uit de Liemers tot stand gekomen. Het overkoepelende thema van alle projecten en activiteiten is de culturele identiteit van de Liemers: Leven in de Liemers. Een greep uit de projecten: Bakens in het Liemers landschap (verhalen die nu nog verborgen in het Liemers landschap liggen worden tot leven gewekt met behulp van creatieve en innovatieve techniek. Denk bijvoorbeeld aan de resten van de Romeinse forten (Romeinse Limes) en het verdronken dorp Leuff en in de gemeente Duiven), De Liemerse Beeldbank en activiteiten (activiteiten worden gehouden om het verhaal van de Liemers te vertellen. Dit gebeurt rondom historisch fotomateriaal van historische verenigingen verzameld in de Liemerse Beeldbank) en Feest! Tradities in Ere! (er wordt een lespakket gemaakt over Liemerse tradities voor alle basisscholen in de drie gemeenten.

180329 ZP HalfMiljoen T1 350

Het hele programma van het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers staat op de website van Leven in de Liemers. Elk jaar stelt het Cultuur- en Erfgoedpact € 22.000 beschikbaar voor (kleinere) lokale initiatieven. Deze lokale initiatieven richten zich op cultuureducatie, cultuurparticipatie en/of cultuurtoerisme en sluiten aan op de rode draad van het Cultuur en Erfgoedpact: Leven in de Liemers: leven, beleven en beleefbaar maken. Meer informatie en het indienen van aanvragen bezoek de website.

levenindeliemers.nl

180329 ZP HalfMiljoen T2 700

Zevenaar Post.NL d.d. 04-04-2018

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus