ONDERONS

180511 DG Meidendivisie 700

Lees meer...

Groot schuttersproject op Didamse basisscholen

Groot schuttersproject op Didamse basisscholen

170517 SvM Scholenproject1 700Jeugdbieleman Niels Lenderink van schutterij St. Martinus toonde vorige week zijn haktalent aan de leerlingen van basisschool de Toorts.

DIDAM – Schutterij St. Martinus Greffelkamp gaf vorige week dinsdag de officiële aftrap van het scholenproject voor het Gelders Landjuweel. Op het schoolplein van basisschool de Toorts lieten de bielemannen, majorettes en vendeliers zien wat het schutteren zoal inhoudt. De komende weken kunnen de kinderen zelf kennismaken met de diverse schuttersonderdelen.

Dat gebeurt niet alleen op de Toorts, maar op alle zes basisscholen in de voormalige gemeente Didam. In aanloop naar het Gelders Landjuweel in Oud-Dijk doen bijna alle schutterijen uit Didam, Loil en Nieuw-Dijk mee aan het scholenproject, waarbij ze zo’n 1100 kinderen warm proberen te maken voor het schutteren. Dat doen ze aan de hand van een leskist, die de schutterijen zelf vullen met voorwerpen en beeldmateriaal in de eigen kleuren en tradities.

Leskist
Schuttersgilde Loil-Vooruit mocht op Koningsdag de eerste leskist van de organiserende schutterij St. Isidorus Oud-Dijk in ontvangst nemen. Vorige week volgde St. Martinus, die het scholenproject officieel opende. Dat gebeurde met het doorhakken van een boomstam door bieleman Henri Lenderink. Zoon Niels (10), leerling van de Toorts, deed dit later nog eens dunnetjes over. Verder waren er demonstraties van de majorettes en vendeliers.

“De komende weken mogen jullie dit zelf ook proberen”, sprak André Peters, bestuurslid van St. Martinus, de kinderen op het schoolplein toe. “We vullen de leskist met allerlei schuttersattributen en er komt een kledingrek met schutterskleren, die jullie kunnen passen. Onze commandant Tonnie Peters vertelt jullie iets over het vendelen en het vendelgebed en de drumfanfare verzorgt een aantal workshops.”

170517 SvM Scholenproject2 700De eerste leskist werd op Koningsdag overhandigd aan schuttersgilde Loil-Vooruit en leerlingen van de Josefschool.

Jeugdlandjuweel
De kinderen uit de middenbouw bezoeken bovendien het schuttersmuseum in Zevenaar. Voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8 is er ringsteken op het schoolplein en laserschieten. “De koning of koningin van het ringsteken is ook koning tijdens het Jeugdlandjuweel”, beloofde Peters.

Het scholenproject wordt op vrijdag 23 juni afgesloten met het Jeugdlandjuweel. De leerlingen uit de bovenbouw gaan die dag met ‘hun’ schutterij in optocht naar Oud-Dijk, waar ze een compleet schuttersprogramma krijgen aangeboden. De koning of koningin gaat voorop in de optocht en strijdt met de koningen van de andere scholen om de hoogste eer.

Waar het scholenproject op de Toorts nu al is begonnen, beperken andere schutterijen hun activiteiten tot de week voorafgaand aan het Landjuweel. “Wij houden een projectweek op de St. Jozefschool, waarbij we anderhalf uur per dag met diverse activiteiten aandacht besteden aan het schuttersgilde”, vertelt president Ap Dieker van schuttersgilde Loil-Vooruit. “Zo geven we de kinderen uitleg over het ontstaan van het schuttersgilde en de betekenis van de koningen en tradities. Verder richten we op school een schuttersexpositie in gaan de leerlingen uit de groepen 7 en 8 koningschieten.”

De schutterijen De Eendracht en Wilhelmina houden in die week een verglijkbaar programma op De Ontdekking en Albert Schweitzerschool in Didam. “Het is mooi dat we op deze manier een platform krijgen om de schutterij te presenteren”, vindt Bas Strijbosch, voorzitter van De Eendracht. “Wij gaan bijvoorbeeld met een paar jeugdbielemannen en jeugdvendeliers naar school. Zij laten zien dat er voor elk wat wils is bij de schutterij.”

Stem van Montferland.nl d.d. 17-05-2017

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus