Kringdag Rijk van Nijmegen - De Betuwe 2018

180527 KDRvNdB Poster 700

Lees meer...

De Kermis van Toen (2)

160916 DD Kermis1 3 700

160910 DD KermisBoekjeL

 

 

De Kermis van Toen 2016 (2)

Prachtig nieuwsberichtje gevonden dankzij de Historische Kring Doornenburg.

In de Gelderlander van 22 september 1889 (!!) [n.b.: de vierde zondag van september dat jaar] wordt kort beschreven hoe Doornenburg reageert op de neije schutterskoning.

160916 DD Kermis1 1 700

Een citaat: “Is kermiszondag daar dan ontplooit voor Doornenburg althans, de schuttersvereniging “Gijsbrecht van Amstel” [n.b.: zonder ‘e’] hare vanen en banieren en onder de vroolijke tonen eener opwekkende muziek gaat zij opwaarts, omstuwd door eene blijde juichende menigte, ’s morgens ter Hoogmis en na afloop daarvan naar den Eerw. Pastoor, om dezen haar eerste hulde te brengen, in den namiddag naar de weide, waar de vogel reeds van verre wenkt en den geoefenden en gelukkigen schutter het koningschap der kermis waarborgt“(hijg hijg)

Blijkbaar ging men daar op de eerste kermisdag – zondag – eerst ter kerke en daarna pas koningschieten.

Dus…lees de onderstaande drie delen (het was een bietje knip- en plakwerk want de krant heeft de eeuwen niet ongeschonden overleefd) en besef: er is in 127 jaar tijd eigenlijk NIETS VERANDERD!

160916 DD Kermis1 2 700

160916 DD Kermis1 3 700

160916 DD Kermis1 4 700

De Doornenburger.nl d.d. 16-09-2016

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus