Kringdag Rijk van Nijmegen - De Betuwe 2018

180527 KDRvNdB Poster 700

Lees meer...

Jan Vink uit Leuth onderscheiden door Geldersche Federatie.

Jan Vink uit Leuth onderscheiden door Geldersche Federatie.

161002 HB OnderscheidingLeuth 700

Tijdens de schuttersfeesten van schutterij de Vriendenkring te Leuth is Jan Vink uit Leuth door de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen St. Hubertus onderscheiden met de “Medaille van Verdienste der Federatie”.

Hij kreeg deze onderscheiding van zijn buitengewone verdiensten aan de schuttersgilden bewezen. Jan is al 60 jaar lid en is daarvan 21 jaar voorzitter geweest van de schutterij de Vriendenkring. Jan is al erelid en zowel in 1995 (brons) als in 2006 (gouden draagpenning) is hij al eerder onderscheiden door de Federatie. Momenteel is hij nog druk als webmaster van de vereniging. zie de foto’s

HenkBaron.nl d.d. 02-10-2016

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus