Kringdag Rijk van Nijmegen - De Betuwe 2018

180527 KDRvNdB Poster 700

Lees meer...

Trug ien de tied met ’n lied (1)

170205 DD TrugIenDeTied K 700

170205 DD TrugIenDeTied L

 

 

Trug ien de tied met ’n lied (1) 

 

 

 

Zaterdag was DE dag van Nostalgisch Doornenburg.

In een afgeladen Ontmoetingscentrum werden gisteren twee muzikale voorstellingen gepresenteerd door de plaatselijke Historische Kring. Een feestelijke avond die geheel in het teken stond van de jubilerende kring die dit jaar alweer 30 jaar bestaat.

170205 DD TrugIenDeTied Coll1 700

Voorzitter Luuk Timmers praatte de avond op humoristische wijze aan elkaar en vertelde over het ontstaan en de geschiedenis van Doornenburg aan de hand van foto’s en filmpjes. Niet in het dialect overigens, want ‘dat wil ik iedereen hier besparen‘.

170205 DD TrugIenDeTied Coll2 700

Thema’s als de ondernemers, arm en rijk, middelen van bestaan, buurtschappen, straten en natuurlijk de rijke natuur werden met liedjes – veelal geschreven door Tootje Huting-Rensen en Gert Huting – nog eens extra belicht, uitgevoerd door het 70-koppen tellende gelegenheidskoor en -combo. Een behoorlijke opgave, want met twee voorstellingen – ’s middags EN ’s avonds – duurde het totale programma dus tweemaal 3 uur voor de uitvoerenden! (wordt vervolgd)

170205 DD TrugIenDeTied S 700

De Doornenburger.nl d.d. 05-02-2017

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus