Kringdag Rijk van Nijmegen - De Betuwe 2018

180527 KDRvNdB Poster 700

Lees meer...

Vendelen kan ook op hardrock

170330 DG RvN VendelenK1 700

Van de gildes in de middeleeuwen tot een acrobatische sport op moderne muziek: vendelzwaaien.

 GELDERS KAMPIOENSCHAP 

 

Vendelen kan ook op hardrock

 

Thed Maas


Millingen 

Vendelen, dat doe je op walsmuziek. Van je een-twee-drie, een-twee-drie. Toch?

Nee hoor. Het vendelen, ook wel vaandelzwaaien genoemd, heeft zich anno 2017 ontwikkeld tot een tak van sport waarin moderne muziek niet geschuwd wordt.

Komende zondag (2 april) is dat te zien in sporthal De Duffelt in Millingen, waar de openingsceremonie (9.00 uur) van het Gelders Kampioenschap Indoor Vendelen op The Final Countdown gebeurt. Majorettes en vendeliers van schutterij OEV (Orde, Eendracht, Vreugde), ook bekend als de dröge schutterij, gaan dan flink met batons en vaandels te keer.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat OEV vendeliers uit de mottenballen heeft moeten halen. Provinciebreed blijven de vendelkorpsen redelijk stabiel als het om de ledenaantallen gaat, maar OEV zelf heeft sinds enkele jaren geen korps vendeliers meer.

Er werden 35 oud-vendeliers benaderd; vijf daarvan verklaarden zich bereid het vaandel nog een keer te zwaaien voor God, vaderland en de schutterij. ,,Hoe het zover komt?", zegt oud-vendelier Johan Driessen. ,,Op een gegeven moment moet je keuzes maken. Je hebt je werk, het voetbal en het vendelen. Dat wordt te veel."

Michael Makaaij van OEV is met een speciaal comité al twee jaar bezig met de organisatie van het vendelkampioenschap. ,,Je hebt een sporthal nodig'', zegt Michael. ,,Wij zijn toen gaan kijken of sporthal De Duffelt hier in Millingen geschikt was. Tja, toen zaten we meteen aan de organisatie vast.''

Acrobatisch
Voor de jaarlijkse strijd om het kampioenschap hebben zich 37 verenigingen uit de kringen Achterhoek, Rijk van Nijmegen/Betuwe, Montferland en de Liemers ingeschreven. In totaal verschijnen er 500 vendeliers - als korps of individueel - in verschillende klassen zoals klassiek en acrobatisch voor de jury. Belangrijkste verschil met outdoor-vendelen? Het vaandel mag niet omhoog gegooid worden.

Aan het kampioenschap nemen vooral schutterijen maar ook enkele gildes deel.

Gildes zijn ouder; stammen vaak uit de middeleeuwen en hadden toen ook een beschermende taak. Schutterijen zijn van latere datum (vaak vorige eeuw), opgericht om de gemeenschapszin te bevorderen. Nog een verschil: de vaandels van de gildes zijn groter en zwaarder dan die van de schutterijen.

,,De vaandels van de gildes vinden hun oorsprong in de middeleeuwen'', zegt Makaaij. ,,Toen hadden ze minder fijne materialen. Daar is bijna niet mee te vendelen. Bij de hedendaagse vaandels kun je het contragewicht in de bol onder aan de vaandelstok aanpassen aan de lengte en het gewicht van de vendelier."

170330 DG RvN VendelenT1 350

170330 DG RvN Vendelen1 700 Uit het vendelgebed: De strijd wordt zwaar, maar draai het vaandel rein en vrij boven de grond. FOTO’S THEO PEETERS

170330 DG RvN Vendelen2 700 Het vaandel is bijna uit je hand geslagen: je kon hem nog net grijpen.

170330 DG RvN Vendelen3 700 Geef je leven als het moet in de strijd tussen goed en kwaad.

170330 DG RvN Vendelen4 700 Vecht, al kost het je de kop.

170330 DG RvN VendelenT2 700

170330 DG RvN VendelenT3 455

170330 DG RvN VendelenT4 412

170330 DG RvN VendelenT6 700

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus