Kringdag Rijk van Nijmegen - De Betuwe 2018

180527 KDRvNdB Poster 700

Lees meer...

Historisch: Vrouwen krijgen stemrecht bij de schutterij

Historisch: Vrouwen krijgen stemrecht bij de schutterij

170929 DG Stemrecht 700 Schutterij BUB won in 2005 de wedstrijd van deze krant waarbij schutterijen de Nachtwacht van Rembrandt nabootsten. Als enige had BUB ook voor een hondje gezorgd: goed voor een extra punt. © Erik van 't Hullenaar

BEEK - De schutterij BUB (Beek-Ubbergen-Berg en Dal) staat voor een historisch moment: het bestuur stelt de leden voor om vrouwen stemrecht te geven. Dit besluit moet tijdens de algemene ledenvergadering van 20 oktober (Hotel Spijker, 20.30 uur) genomen worden.

Thed Maas

Om de vrouwen van de schutterij ook meteen deel te laten nemen aan het koning schieten - zoals de meeste schutterijen in de polder al eerder besloten - gaat de mannen van BUB nog een stap te ver.

,,Een deel van het bestuur is daar wel voor, maar er is ook een stroming die daar nog even over wil denken. Maar wellicht dat tijdens de algemene ledenvergadering van april een voorstel komt dat het mogelijk maakt dat vrouwen ook mee kunnen doen aan het koning schieten’’, zegt bestuurslid Jos Peters.

Schutterij BUB werd op 2 april 1932 kon opgericht in wat nu café Sous les Eglises is: pal tegenover hotel Spijker. De schutterij telt anno 2017 zo'n 380 leden, waaronder ook veel vrouwen. Die hebben hun eigen damesschietclub: maar koningin schieten is er nog niet bij.

Kascontrole
Overigens heeft de aanstaande wijziging van de in 1986 notarieel vastgelegde statuten ook tot gevolg dat vrouwen voortaan kunnen toetreden tot het bestuur en de kascontrolecommissie. Tot nu toe mogen alleen mannen daar in.

'Het ouderwetse en bestuurlijk beknellende onderscheid tussen mannen (stemgerechtigd, volwaardig lid) en vrouwen (contributieplichtig, maar geen volwaardig lid) verdwijnt hiermee', aldus de schutterij op de website.

De Gelderlander, editie Nijmegen e.o. d.d. 29-09-2017

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus