Leer handboogschieten in een historische omgeving

171007 MH Zilvertentoonstelling 700

Lees meer...

Het Gelders Schuttersmuseum

Het Gelders Schuttersmuseum.

Eind 2015 is er een belangrijke verandering geweest in de bestuurlijke organisatie van het Gelders Schuttersmuseum.

Ongeveer 10 jaar geleden verhuisde het museum vanuit Didam naar Zevenaar en vond daar onderdak bij het Liemers Museum. In bestuurlijke zin werden beide musea ondergebracht in zogenaamde Collectiestichtingen, die beiden ressorteerden onder de Stichting Liemerse Musea. In deze overkoepelende stichting werden onder andere vanuit de schutterijwereld bestuursleden benoemd, één namens de Federatie Sint Hubertus en één namens de Kring de Liemers.

De drie collectiestichtingen kenden allen hetzelfde Dagelijks Bestuur, in de Collectiestichting Gelders Museum waren ook de vertegenwoordigers van de schutterij-wereld aanwezig. Deze bestuursleden zullen terzake verslag hebben uitgebracht in de federatiebijeenkomsten en kringvergaderingen en ook ikzelf heb als voorzitter u op de hoogte gebracht via het Dagelijks Bestuur van de Federatie en zelfs in de Algemene Vergadering mocht ik u wel eens vertellen hoe het ging met het Gelders Schuttersmuseum.

Daarbij is duidelijk geworden dat het met het museum uitstekend gaat, maar dat het voortdurende bezuinigen door de subsidiegevers (vooral de gemeenten in de Liemers) het voortbestaan van de musea ernstig in gevaar bracht.

Omdat in dergelijke gevallen alleen bezuinigd kan worden op huisvesting en uiteindelijk personeel is naar een oplossing gezocht waarbij het erfgoed dat in de musea is verzameld toch goed bewaard, onderhouden en zoveel mogelijk tentoongesteld kan worden. Die oplossing is gevonden in een overleg tussen verschillende culturele organisaties in de Liemers met als doel tot een fusie te komen. Daarbij kan dan op lange termijn tot één organisatie en één locatie worden gekomen.

U begrijpt: dergelijke overleggen, fusiebesprekingen zijn niet eenvoudig. Maar het doet me genoegen u te kunnen melden dat per 31 december 2015 zo rond 24.00 uur een fusie tot stand is gebracht tussen de Stichting het Musiater (theater en muziekschool), de Stichting De Bibliotheek Liemers en de Stichting Liemerse Musea. Er is een Raad van Toezicht benoemd, waarin (nu nog) de drie partners hun plaats hebben gevonden. Voorzitter is de heer Bert Aalbers uit Didam, secretaris Mevrouw Dorothea van der Velden uit Zevenaar. De nieuwe organisatie heeft natuurlijk wel een officiële naam gekregen, maar nog is er nog geen goede, pakkende “roepnaam” gevonden. Wel is de heer Bert Frölich tot directeur benoemd. Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2016 ook nog de Volksuniversiteit zal aansluiten.

Voorlopig blijven de huidige locaties gehandhaafd, wanneer de gemeente Zevenaar haar (en onze) plannen kan uitvoeren, zal de nieuwe stichting met de naam Culturele Voorzieningen voor de Liemers in de zogenaamde hal 12 op het voormalige BAT-terrein, naast het gemeentehuis kunnen worden gehuisvest.

Wat betekent dat nou voor die Collectiestichtingen en de inspraak door schutters? U begrijpt waarschijnlijk wel dat het benoemingsrecht, dat bestond in de St Liemerse Musea, niet meer geldt in de nieuwe koepelstichting, maar het goede nieuws is dat zulks nog wel geldt voor de Collectiestichting Gelders Schuttersmuseum. En van deze –onafhankelijke- stichting, die de formele eigenaar of beheerder is van de inhoud van de depots en de presentaties blijf ik de voorzitter en blijven ook leden namens de Federatie en de Kring aanwezig.

Het is dus allemaal goed geregeld en daarom kunt, nee moet u, ook nog steeds het Gelders Schuttersmuseum blijven bezoeken! Neem gasten mee, kom gezellig langs, plan een bezoek in uw manifestaties, u bent van harte welkom!

Deze keer is dit een sterk organisatorisch getinte bijdrage in deze digitale HUUB, volgende keer hoop ik in te gaan op een of meer voorwerpen die u in het museum kunt vinden!

 

Joop de Leuw

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus