Leer handboogschieten in een historische omgeving

171007 MH Zilvertentoonstelling 700

Lees meer...

'Bundeling van krachten op cultureel vlak nodig'

Advies aan vier gemeenten die plan voor erfgoed opstellen


'Bundeling van krachten op cultureel vlak nodig'

170816 DG CulureleTrekker 1 700 Het Liemers Museum. Foto DG

In de Liemers moet één organisatie verantwoordelijk worden voor het bundelen van culturele en cultuurhistorische activiteiten en voor het verbinden van alle organisaties die zich daarmee bezig houden. Het Liemers Museum zou die rol op zich kunnen nemen.

Maarten Reith


Zevenaar

De introductie van zo'n samenwerking is een van de aanbevelingen voor het nieuwe Cultuur- en Erfgoedpact Liemers dat de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar de komende tijd ontwikkelen. Tijdens een ideeënavond, eind juni in de Ogtent in Duiven, hebben 85 inwoners van de Liemers meegedacht. Hun bevindingen en aanbevelingen zijn nu uitgewerkt.

Volgens de aanwezigen is het belangrijk dat de activiteiten op het gebied van cultuur en cultuurhistorie meer bekendheid krijgen. Tegelijkertijd constateren ze dat veel (kleine) organisaties moeite hebben met promotie, communicatie en public relations. Het bereiken van inwoners is daardoor lastig.

Daarnaast zijn ze van mening dat de Liemers zich ten onrechte te bescheiden opstelt. De Liemers zou veel trotser mogen zijn op de eigenheid, die tot uiting komt in taal, cultuur, landschap en historie. Die Liemerse identiteit zou veel sterker uitgedragen moeten worden, vinden ze.

Tijdens de ideeënavond kwam verder naar voren dat er kansen zijn op het gebied van culturele activiteiten in het onderwijs, waarbij jongeren zelf op zoek gaan naar de identiteit van de streek. Als goede voorbeelden werden Leven in Groessen, de Liemerse Goed Nieuws Krant en een projectweek van het Liemers College genoemd.

Daarnaast werd ervoor gepleit om leegstaande monumenten, kerken en andere panden vaker te gebruiken als podium voor kleinschalige en vernieuwende cultuur. Zoals de concertreeks Klanken in Rijnwaardense monumenten of de pop-upboekwinkel van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar.

170816 DG CulureleTrekker K1 350

Ook het uitzetten van routes, zowel kunstzinnige beeldenroutes als historische of landschappelijke, wordt gezien als een manier om cultuur en cultuurhistorie in de Liemers te versterken.

Alle ideeën worden meegenomen bij het opstellen van een projectplan, waarmee de vier Liemerse gemeenten een aanvraag indienen bij de provincie Gelderland. Zowel provincie als gemeenten hebben een budget beschikbaar gesteld voor het Cultuur- en Erfgoedpact Liemers 2017-2020.

De Gelderlander, editie Liemers d.d. 16-08-2017

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus